Cassandra backgroundCassandra
Cassandra backgroundCassandra
پایگاه‌های داده‌
Elastic SearchCassandraMicrosoft SQL ServerOracle DatabaseMariaDBMySQLDB2/ZPostgreSQLDB2HazelcastApache HbaseMongoDBRedis

Cassandra

کاساندرا یک پایگاه داده‌ی غیررابطه‌ایی(NoSQL) متن باز است که توسط آپاچی ارایه شده است. مقیاس‌پذیری و دسترس‌پذیری بالای این پایگاه‌داده آن را به عنوان یکی از محبوب‌ترین پایگاه‌های داده غیررابطه‌ایی در دنیا تبدیل کرده است. کاساندرا قابلیت استقرار مستقل و کلاستر شده را دارد. سامانه‌ مانیتورینگ معین قابلیت مانیتورینگ آن را در هر دو حالت دارد. شاخص‌های کارایی و پارامترهای مانیتور شده توسط معین در ادامه ارایه شده است.

Cassandra.overview.fa

شاخص‌های Cassandra:

 1. گذردهی خواندن
 2. گذردهی نوشتن
 3. تعداد کل خواندن‌ها
 4. تأخیر کل خواندن‌ها
 5. تعداد کل نوشتن‌ها
 6. تأخیر کل نوشتن‌ها
 7. متوسط تأخیر خواندن
 8. متوسط تأخیر نوشتن
 9. بار گره
 10. وظایف فشرده‌سازی تکمیل شده
 11. وظایف فشرده‌سازی در انتظار
 12. کل درخواست‌های رد شده
 13. درخواست‌های خواندن Timeout شده
 14. درخواست‌های نوشتن Timeout شده
 15. کل درخواست‌های Timeout شده
 16. درخواست‌های خواندن رد شده‌ی عدم دسترسی‌پذیری گره‌ها
 17. درخواست‌های نوشتن رد شده‌ی عدم‌دسترسی پذیری
 18. تعداد کل درخواست‌های رد شده‌ی عدم دسترسی‌پذیری
 19. نرخ ارتباطات Timeout شده در کلاستر
 20. تعداد ارتباطات Timeout شده در کلاستر

Cassandra.kpi.fa

شاخص‌های کارایی گره‌ها:

 1. آدرس گره
 2. زمان آخرین تغییر
 3. ضربان
 4. وضعیت گره
 5. بار گره
 6. مرکز داده
 7. نام راک
 8. نسخه
 9. آدرس داخلی
 10. آدرس RPC
 11. شناسه میزبان
 12. وضعیت RPC
 13. وضعیت روشن بودن
 14. درصد مالکیت

اطلاعات Rack:

 1. بار راک
 2. تعداد سرورهای روشن راک
 3. تعداد سرورهای خاموش راک
 4. درصد سرورهای خاموش راک

اطلاعات Data Center:

 1. بار مرکز داده
 2. تعداد سرورهای روشن مرکز داده
 3. تعداد سرورهای خاموش مرکز داده
 4. درصد سرورهای خاموش مرکز داده

Cassandra.node.fa

اطلاعات توپولوژیکی:

 1. بار کلاستر
 2. تعداد گره‌های روشن
 3. تعداد گره‌های خاموش
 4. تعداد سرورهای روشن کلاستر
 5. تعداد سرورهای خاموش کلاستر
 6. درصد سرورهای خاموش کلاستر

شاخص‌های عملیات Hint:

 1. وضعیت فعال بودن اعلان Handoff
 2. حداکثر پنجره‌ی Hint
 3. اعلان‌‌های جاری
 4. کل اعلان‌ها
 5. تلاش‌های اصلاح خواندن
 6. Repaired Blocking Read Repair
 7. Repaired Background Read Repair

شاخص‌های Key Cache و Row Cache:

 1. درصد موفقیت Key Cache
 2. ظرفیت حافظه‌ی Key Cache
 3. درصد موفقیت Row Cache
 4. ظرفیت حافظه‌ی Row Cache

Cassandra.kpi2.fa

شاخص‌های ThreadPools:

 1. نام Thread Pool
 2. تعداد وظایف در انتظار
 3. تعداد وظایف بلوکه شده
 4. تعداد کل وظایف در انتظار

Cassandra.threadpool.fa

آمار CQL:

 1. تعداد دستورات آماده‌ی Cache شده
 2. تعداد دستورات آماده‌ی خارج شده از Cache
 3. تعداد دستورات آماده‌‌ی اجراشده
 4. تعداد دستورات اجراشده‌ی عادی
 5.  نسبت دستورات اجراشده‌ی آماده به عادی
 6. متوسط نرخ اجرای دستورات عادی

آمار Clientها:

 1. تعداد Clientهای Native متصل
 2. تعداد Clientهای Thrift متصل

Cassandra.kpi3.fa

پیام‌های Drop شده:

 1. نوع پیام
 2. تعداد پیام‌های Drop شده

Cassandra.message.fa

شاخص‌های ماشین مجازی جاوا(JVM):

شاخص‌های میزبان:

 1. حافظه‌ی مجازی Commit شده
 2. کل فضای Swap
 3. فضای Swap آزاد
 4. مقدار استفاده از فضای Swap
 5. درصد استفاده از فضای Swap
 6. حافظه آزاد میزبان
 7. کل حافظه‌ی میزبان
 8. حافظه استفاده شده میزبان
 9. درصد حافظه استفاده شده میزبان
 10. زمان پردازش
 11. میزان استفاده از پردازنده
 12. میزان استفاده از پردازنده میزبان
 13. تعداد پردازنده های میزبان
 14. توصیف‌گرهای فایل باز
 15. حداکثر توصیف‌گر‌های فایل
 16. زمان روشن شدن JVM
 17. زمان روشن شدن میزبان

شاخص‌های Threadها:

 1. تعداد Threadهای Daemon
 2. حداکثر تعداد Threadها
 3. کل Threadهای فعال
 4. کل Threadهای آغاز شده
 5. زمان پردازش Threadهای جاری
 6. زمان پردازش Threadهای جاری در مد کاربر

اطلاعات حافظه:

 1. حافظه Committed Heap
 2. حافظه Heap اولیه
 3. حداکثر حافظه Heap
 4. حافظه Heap استفاده شده
 5. حافظه Committed Non-heap
 6. حافظه Non Heap اولیه
 7. حداکثر حافظه Non Heap
 8. حافظه Non Heap استفاده شده
 9. درصد استفاده از حافظه Heap
 10. درصد استفاده از حافظه Non Heap

شاخص‌های مرتبط با کلاس‌های جاوا:

 1. تعداد کل کلاس‌های بارگذاری شده
 2. کلاس‌های بارگذاری شده موجود
 3. کلاس‌های بارگذاری نشده

شاخص‌های مرتبط با Garbage Collection:

 1. تعداد GCها در یک دوره گذشته
 2. نرخ GC
 3. زمان GCها در یک دوره گذشته
 4. متوسط زمان GCها

Cassandra.jvm.fa

پروتکل‌های ارتباطی:

 • JMX
پایگاه‌های داده‌
Elastic SearchCassandraMicrosoft SQL ServerOracle DatabaseMariaDBMySQLDB2/ZPostgreSQLDB2HazelcastApache HbaseMongoDBRedis
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.