DB2/Z backgroundDB2/Z
DB2/Z backgroundDB2/Z
پایگاه‌های داده‌
Elastic SearchCassandraMicrosoft SQL ServerOracle DatabaseMariaDBMySQLDB2/ZPostgreSQLDB2HazelcastApache HbaseMongoDBRedis

DB2/Z

DB2 یک پایگاه داده‌ی تجاری مبتنی بر SQL از شرکت IBM است که با هدف مدیریت کارآمد حجم بالای داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پایگاه‌ داده در نسخه‌هایی مجزا برای محیط‌های Linux، Unix  و Windows (به اختصار LUW)، z/OS، محیط‌های ابری و غیره ارائه می‌شود. با مانیتورینگ این پایگاه‌داده در محیط z/OS توسط سامانه‌ مانیتورینگ معین، می‌توان از سلامت لحظه‌ای آن اطمینان حاصل کرد. از این پایگاه‌داده شاخص‌های کارایی Threadها مانند ADBAT  و DSCDBAT، آمار Offloadها، پایگاه‌ داده‌ها، گروه‌های ذخیره‌ساز، فضای جدول و Volumeها جمع‌آوری و ارایه می‌شود. در ادامه شاخص‌های کارایی این پایگاه داده لیست شده است.

D B2 Z.overview.fa

 1. زمان کل درخواست برای ارتباط
 2. QUEDBAT
 3. MDBAT
 4. حداکثر تعداد لاگ‌های فعال
 5. تعداد Offloadهای انجام نشده
 6. درصد پربودن لاگ‌های فعال
 7. INADBAT
 8. INACONN
 9. DSCDBAT
 10. CONQUED
 11. CONDBAT
 12. میزان استفاده از ADBAT
 13. نرخ ADBAT
 14. ADBAT

شاخص‌های مرتبط با پایگاه داده:

 1. ارائه لیستی از پایگاه‌های داده
 2. وضعیت
 3. زمان ایجاد

D B2 Z.database.fa

شاخص‌های مرتبط با گروه‌های ذخیره‌ساز:

 1. ارائه لیستی از گروه‌های ذخیره‌ساز
 2. وضعیت
 3. فضای اختصاص یافته
 4. زمان به‌روزرسانی

D B2 Z.storage Group.fa

شاخص‌های مرتبط با فضای جدول:

 1. ارائه لیستی از فضای جدول
 2. وضعیت
 3. تعداد جدول‌ها
 4. تعداد صفحات
 5. فضای اختصاص‌یافته
 6. زمان به‌روزرسانی

D B2 Z.table Space.fa

ارائه‌ی لیستی از Volumeها به همراه پارامتر‌هایی از جمله:

 1. نام گروه ذخیره‌ساز
 2. سازنده‌ی گروه ذخیره‌ساز
 3. IBMREQD
 4. RELCREATED

D B2 Z.volume.fa

پروتکل‌های ارتباطی:

 • JDBC
پایگاه‌های داده‌
Elastic SearchCassandraMicrosoft SQL ServerOracle DatabaseMariaDBMySQLDB2/ZPostgreSQLDB2HazelcastApache HbaseMongoDBRedis
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.