Kubernetes backgroundKubernetes
Kubernetes backgroundKubernetes
ابزارهای ارکستراسیون
ZookeeperTraefikWebSphere EdgeKubernetesHAProxy

Kubernetes

کوبرنیتیز (Kubernetes) که با نام k8s نیز شناخته شده است، یک سیستم متن‌باز به منظور استقرار خودکار، مقیاس‌پذیر و مدیریت برنامه‌های مبتنی بر کانتینر می‌باشد. کوبرنیتیز به منظور مدیریت و کشف آسان از مکانیزم‌های گرو‌ه‌بندی کانتینر‌هایی که یک برنامه‌ی کاربردی را تشکیل می‌دهند در واحد‌های منطقی بهره‌ می‌گیرد. سامانه مانیتورینگ معین قابلیت مانیتورینگ کوبرنیتیزKubernetes(k8s) را دارد. این سامانه قابلیت مانیتورینگ سلامت کلاستر و گره‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن، Podها، Namespaceها و Deploymentها را دارد. در ادامه لیست شاخص های کوبرنیتیز ارایه شده است:

Kubernetes.overview.fa

General Metrics:

 1. نام
 2. آدرس
 3. شماره پورت
 4. نسخه
 5. دسترس‌پذیری
 6. تعداد هسته‌های پردازنده‌ی کلاستر
 7. ظرفیت کل دیسک کلاستر
 8. اندازه‌ی کل حافظه‌ی کلاستر
 9. ظرفیت استفاده شده دیسک کلاستر
 10. درصد ظرفیت استفاده شده دیسک کلاستر
 11. تعداد هسته‌های استفاده شده کلاستر
 12. درصد استفاده از پردازنده کلاستر
 13. حافظه‌ی استفاده‌ شده‌ی کلاستر
 14. درصد حافظه‌ی استفاده شده کلاستر

Kubernetes.dashbord.fa

Cluster Nodes:

 1. نام
 2. شناسه
 3. زمان ایجاد
 4. برچسب‌ها
 5. سیستم‌عامل
 6. معماری سیستم‌عامل
 7. نسخه Kubelet
 8. نسخه KubeProxy
 9. نسخه Container Runtime
 10. تعداد هسته‌ها
 11. ظرفیت کل دیسک
 12. اندازه کل حافظه
 13. ظرفیت آزاد دیسک
 14. درصد ظرفیت دیسک استفاده شده
 15. تعداد هسته‌های استفاده شده
 16. میزان استفاده از پردازنده
 17. حافظه‌ی استفاده شده
 18. درصد حافظه‌ی استفاده شده
 19. وضعیت NetworkUnavailable
 20. زمان سپری شده از آخرین Heart Beat تست شبکه
 21. زمان سپری شده از آخرین تغییر وضعیت NetworkUnavailable
 22. دلیل وضعیت NetworkUnavailable
 23. پیام وضعیت NetworkUnavailable
 24. وضعیت MemoryPressure
 25. زمان سپری شده از آخرین Heart Beat تست حافظه
 26. زمان سپری شده از آخرین تغییر وضعیت MemoryPressure
 27. دلیل وضعیت MemoryPressure
 28. پیام وضعیت MemoryPressure
 29. وضعیت DiskPressure
 30. زمان سپری شده از آخرین Heart Beat تست دیسک
 31. زمان سپری شده از آخرین تغییر وضعیت DiskPressure
 32. دلیل وضعیت DiskPressure
 33. پیام وضعیت DiskPressure
 34. وضعیت PIDPressure
 35. زمان سپری شده از آخرین Heart Beat تست PID
 36. زمان سپری شده از آخرین تغییر وضعیت PIDPressure
 37. دلیل وضعیت PIDPressure
 38. پیام وضعیت PIDPressure
 39. وضعیت Ready
 40. زمان سپری شده از آخرین Heart Beat تست Ready
 41. زمان سپری شده از آخرین تغییر وضعیت Ready
 42. دلیل وضعیت Ready
 43. پیام وضعیت Ready

Kubernetes.node.overview.fa

NameSpace:

 1. نام
 2. زمان ایجاد
 3. شناسه
 4. برچسب‌ها
 5. وضعیت
 6. تعداد‌ هسته‌های استفاده شده‌ی Podها
 7. حافظه‌ی استفاده‌ شده‌ی Podها

Kubernetes.namespase.fa

Podها:

 1. نام
 2. نام Namespace
 3. شناسه Pod
 4. نام ReplicaSet
 5. برچسب‌ها
 6. حافظه‌ی استفاده شده
 7. تعداد هسته‌های استفاده شده
 8. نام گره
 9. وضعیت
 10. وضعیت Ready
 11. زمان سپری شده از آخرین تست Ready
 12. زمان سپری شده از آخرین تغییر وضعیت Ready
 13. دلیل وضعیت Ready
 14. پیام وضعیت Ready
 15. وضعیت PodScheduled
 16. زمان سپری شده از آخرین تست PodScheduled
 17. زمان سپری شده از آخرین تغییر وضعیت PodScheduled
 18. دلیل وضعیت PodScheduled
 19. پیام وضعیت PodScheduled
 20. وضعیت Initialized
 21. زمان سپری شده از آخرین تست Initialized
 22. زمان سپری شده از آخرین تغییر وضعیت Initialized
 23. دلیل وضعیت Initialized
 24. پیام وضعیت Initialized
 25. وضعیت ContainersReady
 26. زمان سپری شده از آخرین تست ContainersReady
 27. زمان سپری شده از آخرین تغییر وضعیت ContainersReady
 28. دلیل وضعیت ContainersReady
 29. پیام وضعیت ContainersReady

Kubernetes.pods.overview.fa

Deployments:

 1. نام
 2. نام Namespace
 3. شناسه یکتا
 4. زمان ایجاد
 5. برچسب‌ها
 6. تعداد Replicaهای پیکربندی‌ شده
 7. تعداد Replicaهای به‌روز
 8. تعداد Replicaهای در دسترس
 9. تعداد Replicaهای Ready
 10. درصد Replicaهای Ready
 11. وضعیت Progressing
 12. زمان سپری شده از آخرین به‌روز رسانی Progressing
 13. زمان سپری شده از آخرین تغییر وضعیت Progressing
 14. دلیل وضعیت Progressing
 15. پیام وضعیت Progressing
 16. وضعیت Available
 17. زمان سپری شده از آخرین به‌روز رسانی Available
 18. زمان سپری شده از آخرین تغییر وضعیت Available
 19. دلیل وضعیت Available
 20. پیام وضعیت Available
 21. تعداد Replicaهای خارج از دسترس

Kubernetes.deployment.overview.fa

پروتکل‌های ارتباطی:

 • REST
ابزارهای ارکستراسیون
ZookeeperTraefikWebSphere EdgeKubernetesHAProxy
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.