Traefik backgroundTraefik
Traefik backgroundTraefik
ابزارهای ارکستراسیون
ZookeeperTraefikWebSphere EdgeKubernetesHAProxy

Traefik

ابزار Traefik یک Reverse Proxy پروتکل HTTP و متعادل‌کننده‌ی بار یا Load Balancer است که استقرار میکروسرویس‌ها را تسهیل می‌کند. سامانه مانیتورینگ معین قابلیت مانیتورینگ Traefik را دارد و شاخص‌های متنوعی از Entry Pointها، روترها، سرویس ها و گواهی‌ها ارایه می‌دهد. در ادامه لیست شاخص های Traefik ارایه شده است:

Traefik.overview.fa

شاخص‌های کلی:

 1. آخرین بارگیری پیکربندی موفق
 2. اعتبار گواهی‌های TLS
 3. تعداد GCها
 4. نرخ GC
 5. زمان GCها
 6. متوسط زمان GCها
 7. حافظه‌ی Heap گرفته شده
 8. حافظه‌ی Heap استفاده شده
 9. درصد استفاده از حافظه Heap
 10. میزان استفاده از پردازنده
 11. حداکثر توصیف گرهای فایل‌
 12. توصیف گرهای فایل باز
 13. مدت زمان روشن بودن
 14. اندازه Heap 

Traefik.dashbord.fa

شاخص‌های Entry Pointها:

 1. نام
 2. تعداد درخواست‌های HTTP
 3. نرخ درخواست‌های HTTP
 4. میانگین زمان درخواست‌های HTTP
 5. تعداد درخواست‌های با کد خطای 5xx
 6. درصد درخواست‌های HTTP با کد خطای 5xx
 7. نرخ درخواست‌های TLS
 8. تعداد ارتباطات باز
 9. نرخ داده درخواست‌ها
 10. نرخ داده پاسخ‌ها

Traefik.entry Points.fa

شاخص‌های Routerها:

 1. نام
 2. نام سرویس
 3. تعداد درخواست‌های HTTP
 4. نرخ درخواست‌های HTTP
 5. میانگین زمان درخواست‌های HTTP
 6. تعداد درخواست‌های با کد خطای 5xx
 7. درصد درخواست‌های HTTP با کد خطای 5xx
 8. نرخ درخواست‌های TLS
 9. تعداد ارتباطات باز
 10. نرخ داده درخواست‌ها
 11. نرخ داده پاسخ‌ها

Traefik.router.fa

شاخص‌های سرویس‌ها:

 1. نام
 2. تعداد درخواست‌های HTTP
 3. نرخ درخواست‌های HTTP
 4. میانگین زمان درخواست‌های HTTP
 5. تعداد درخواست‌های با کد خطای 5xx
 6. درصد درخواست‌های HTTP با کد خطای 5xx
 7. نرخ درخواست‌های TLS
 8. تعداد ارتباطات باز
 9. نرخ تکرارها
 10. وضعیت عملیاتی سرور
 11. نرخ داده درخواست‌ها
 12. نرخ داده پاسخ‌ها

Traefik.services.fa

گواهی‌ها :

 1. نام CN
 2. نام‌ SANS
 3. شماره سریال
 4. مدت اعتبار گواهی

پروتکل‌های ارتباطی:

 • REST
ابزارهای ارکستراسیون
ZookeeperTraefikWebSphere EdgeKubernetesHAProxy
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.