WebSphere Edge backgroundWebSphere Edge
WebSphere Edge backgroundWebSphere Edge
ابزارهای ارکستراسیون
ZookeeperTraefikWebSphere EdgeKubernetesHAProxy

WebSphere Edge

 ابزار WebSphere Edge یکی از اجزای سرور کاربردی WebSphere شرکت IBM‌ است که با انجام توازن بار، Caching  و متمرکز کردن امنیت، کارایی را در لبه شبکه افزایش می‌دهد. سامانه مانیتورینگ معین قابلیت مانیتورینگ WebSphere Edge را دارد و شاخص‌های متنوعی از کلاستر، سرورهای Backend، پورت‌ها و Executorها جمع‌آوری می‌کند. لیست شاخص‌های این Load Balancer در ادامه ارایه شده است:

مانیتورینگ WebSphere Edge شامل موارد زیر است :

اطلاعات و شاخص‌های کلی:

 1. نام
 2. آدرس
 3. شماره پورت پروتکل ارتباطی
 4. شماره پورت کلاستر
 5. نسخه
 6. دسترس‌پذیری
 7. وضعیت Executor
 8. وضعیت Manager
 9. تعداد کل سرورها
 10. تعداد سرورهای در دسترس‌
 11. تعداد سرورهای خارج از دسترس

اطلاعات کلاستر:

 1. نام کلاستر
 2. شماره پورت کلاستر
 3. لیست سرورهای کلاستر
 4. تعداد کل سرورهای کلاستر
 5. تعداد سرورهای در دسترس‌ کلاستر
 6. تعداد سرورهای خارج از دسترس کلاستر
 7. دسترس‌پذیری پورت کلاستر

شاخص‌های سرور‌ها:

 1. نام سرور
 2. آدرس سرور
 3. نام کلاستر
 4. آدرس کلاستر
 5. شماره‌ی پورت
 6. وضعیت در دسترس بودن سرور
 7. وضعیت Quiesced
 8. وزن سرور
 9. کل بسته‌های دریافتی
 10. بسته‌های Forward شده
 11. بسته‌های تولید شده
 12. بسته‌های Discard شده
 13. بسته‌های پردازش شده‌ی محلی
 14. بسته‌های دارای خطا
 15. نرخ ارتباطات
 16. تعداد کل ارتباطات
 17. ارتباطات فعال
 18. ارتباطات خاتمه یافته
 19. نرخ دریافت بسته

شاخص‌های مرتبط با پورت:

 1. نام کلاستر
 2. آدرس کلاستر
 3. شماره پورت
 4. تعداد سرورهای پورت
 5. کل بسته‌های دریافتی پورت
 6. بسته‌های Forward شده‌ی پورت
 7. بسته‌های تولید شده‌ی پورت
 8. بسته‌های Discard شده‌ی پورت
 9. بسته‌های پردازش شده‌ی محلی پورت
 10. بسته‌های دارای خطای پورت
 11. نرخ ارتباطات پورت
 12. نرخ دریافت بسته‌ی پورت

شاخص‌های مرتبط با Executor:

 1. نسخه WebSphere Edge
 2. کل بسته‌های دریافتی Executor
 3. بسته‌های Forward شده‌ی Executor 
 4. بسته‌های تولید شده‌ی Executor
 5. بسته‌های Discard شده‌ی Executor 
 6. بسته‌های پردازش شده‌ی محلی Executor 
 7. بسته‌های دارای خطای Executor 
 8. نرخ ارتباطات Executor
 9. نرخ دریافت بسته Executor
ابزارهای ارکستراسیون
ZookeeperTraefikWebSphere EdgeKubernetesHAProxy
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.