HAProxy backgroundHAProxy
HAProxy backgroundHAProxy
ابزارهای ارکستراسیون
ZookeeperTraefikWebSphere EdgeKubernetesHAProxy

HAProxy

ابزارHAProxy  یک Reverse Proxy رایگان، بسیار سریع و قابل اعتماد است که دسترسی بالا، متعادل کننده بار و پروکسی را برای برنامه های کاربردی مبتنی بر TCP و HTTP ارائه می دهد. در حال حاضر سامانه مانیتورینگ معین قابلیت مانیتورینگ HAProxy را ارایه‌ می‌کند و شاخص‌های کارایی متنوعی از Frontend و سرورهای Backend مانند آمار درخواست‌ها، نشست‌ها، درخواست‌های دارای خطا، گذردهی و ... فراهم می‌کند.  

Ha Proxy.overview.fa

شاخص‌های کلی:

 1. نام
 2. آدرس
 3. شماره پورت
 4. زمان روشن شدن
 5. حداکثر تعداد ارتباطات
 6. حداکثر تعداد Socketها
 7. تعداد ارتباطات جاری
 8. نرخ ارتباطات
 9. گذردهی
 10. درصد Idle بودن
 11. نرخ دریافت داده
 12. نرخ ارسال داده
 13. وضعیت Frontend

Ha Proxy.kpi.fa

شاخص‌های Frontend:

 1. نام
 2. وضعیت
 3. تعداد نشست‌های جاری
 4. حداکثر تعداد نشست‌ها
 5. حد تنظیم شده نشست‌ها
 6. تعداد کل نشست‌ها
 7. نرخ نشست‌ها
 8. حداکثر نرخ نشست‌ها
 9. نرخ ارتباطات
 10. حداکثر نرخ ارتباطات
 11. نرخ درخواست‌های HTTP
 12. حداکثر نرخ درخواست‌های HTTP
 13. نرخ دریافت داده
 14. نرخ ارسال داده
 15. تعداد کل درخواست‌های رد شده
 16. تعداد درخواست‌های رد شده
 17. تعداد کل پاسخ‌های رد شده
 18. تعداد پاسخ‌های رد شده
 19. تعداد کل خطا‌های درخواست‌ها
 20. تعداد خطا‌های درخواست‌ها
 21. نرخ خطاهای درخواست‌ها
 22. تعداد کل درخواست‌های با پاسخ 1XX
 23. تعداد درخواست‌های با پاسخ 1XX
 24. نرخ درخواست‌های با پاسخ 1XX
 25. تعداد کل درخواست‌های با پاسخ 2XX
 26. تعداد درخواست‌های با پاسخ 2XX
 27. نرخ درخواست‌های با پاسخ 2XX
 28. تعداد کل درخواست‌های با پاسخ 3XX
 29. تعداد درخواست‌های با پاسخ 3XX
 30. نرخ درخواست‌های با پاسخ 3XX
 31. تعداد کل درخواست‌های با پاسخ 4XX
 32. تعداد درخواست‌های با پاسخ 4XX
 33. نرخ درخواست‌های با پاسخ 4XX
 34. تعداد کل درخواست‌های با پاسخ 5XX
 35. تعداد درخواست‌های با پاسخ 5XX
 36. نرخ درخواست‌های با پاسخ 5XX

Ha Proxy.front End Server.fa

شاخص‌های Backend Servers:

 1. نام سرور
 2. نام Frontend
 3. وضعیت
 4. زمان سپری شده از وضعیت جاری
 5. وزن سرور
 6. وضعیت فعال بودن سرور
 7. آیا سرور ‌BackUp است؟
 8. زمان Down بودن
 9. وضعیت آخرین تست سلامت
 10. تعداد درخواست‌های در صف
 11. حداکثر درخواست‌های در صف
 12. تعداد نشست‌های جاری
 13. حداکثر تعداد نشست‌ها
 14. حد تنظیم شده نشست‌ها
 15. تعداد کل نشست‌ها
 16. نرخ نشست‌ها
 17. حداکثر نرخ نشست‌ها
 18. نرخ ارتباطات
 19. حداکثر نرخ ارتباطات
 20. نرخ درخواست‌های HTTP
 21. حداکثر نرخ درخواست‌های HTTP
 22. نرخ دریافت داده
 23. نرخ ارسال داده
 24. تعداد کل درخواست‌های رد شده
 25. تعداد درخواست‌های رد شده
 26. تعداد کل پاسخ‌های رد شده
 27. تعداد پاسخ‌های رد شده
 28. تعداد کل خطا‌های درخواست‌ها
 29. تعداد خطا‌های درخواست‌ها
 30. نرخ خطاهای درخواست‌ها
 31. تعداد کل درخواست‌های با پاسخ 1XX
 32. تعداد درخواست‌های با پاسخ 1XX
 33. نرخ درخواست‌های با پاسخ 1XX
 34. تعداد کل درخواست‌های با پاسخ 2XX
 35. تعداد درخواست‌های با پاسخ 2XX
 36. نرخ درخواست‌های با پاسخ 2XX
 37. تعداد کل درخواست‌های با پاسخ 3XX
 38. تعداد درخواست‌های با پاسخ 3XX
 39. نرخ درخواست‌های با پاسخ 3XX
 40. تعداد کل درخواست‌های با پاسخ 4XX
 41. تعداد درخواست‌های با پاسخ 4XX
 42. نرخ درخواست‌های با پاسخ 4XX
 43. تعداد کل درخواست‌های با پاسخ 5XX
 44. تعداد درخواست‌های با پاسخ 5XX
 45. نرخ درخواست‌های با پاسخ 5XX

Ha Proxy.back End Server.fa

پروتکل‌های ارتباطی:

 • REST
ابزارهای ارکستراسیون
ZookeeperTraefikWebSphere EdgeKubernetesHAProxy
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.