Spring Boot backgroundSpring Boot
Spring Boot backgroundSpring Boot
سرورهای کاربردی
TomcatSpring BootJbossIBM DMGRWebLogic ServerWebSphere Application Server

Spring Boot

Spring Boot افزونه‌ای متن باز و مبتنی بر جاوا از چارچوب Spring می‌باشد که فرآیند توسعه نرم افزارهای سازمانی را تسهیل می‌کند. با بهره‌گیری از ماژول actuator قابلیت مانیتورینگ برنامه‌های توسعه یافته به این چارچوب افزوده می‌شود و امکان دسترسی به شاخص‌های کارایی Java Virtual Machine (JVM)، Threads، نشست‌ها، منابع داده Hikari ، آمار لاگ‌های خطا و سرویس‌ها فراهم می‌شود. سامانه‌ی معین، مانیتورینگ برنامه‌های توسعه یافته تحت چارچوب Spring Boot را از طریق اتصال به اینترفیس REST ارائه می‌دهد که در ادامه لیست شاخص‌های کارایی نظارت شده ارایه می‌شود.

Spring Boot.overview.fa

 1. تعداد ارتباطات فعال JDBC
 2. تعداد ارتباطات بی‌کار JDBC
 3. تعداد ارتباط فعال Hikari
 4. تعداد ارتباط بی‌کار Hikari
 5. تعداد کل درخواست‌های HTTP
 6. تعداد درخواست‌های HTTP
 7. نرخ درخواست‌های HTTP
 8. تعداد درخواست‌های HTTP موفق
 9. تعداد درخواست‌های HTTP ناموفق
 10. نرخ لاگ‌های ثبت شده
 11. نرخ لاگ‌های Error ثبت شده
 12. نرخ لاگ‌های Warning ثبت شده
 13. نرخ لاگ‌های Fatal ثبت شده
 14. نرخ لاگ‌های Trace ثبت شده
 15. کل زمان به دست آوردن ارتباطات در Hikari
 16. زمان به دست آوردن ارتباطات در Hikari
 17. تعداد Threadهای Hikari با وضعیت Pending
 18. تعداد کل ارتباطات Timeout شده Hikari
 19. کل زمان استفاده از ارتباطات Hikari
 20. زمان استفاده از ارتباطات Hikari
 21. تعداد نشست‌های فعال Tomcat
 22. حداکثر نشست‌های Tomcat
 23. حداکثر زمان زنده بودن نشست Tomcat
 24. تعداد نشست‌های ایجاد شده Tomcat
 25. تعداد نشست‌های منقضی شده Tomcat
 26. تعداد نشست‌های Reject شده Tomcat
 27. تعداد بافرها
 28. مقدار حافظه‌ی استفاده شده برای بافرها
 29. کل ظرفیت تقریبی بافرها
 30. اندازه‌ی حافظه‌ی Old پس ازعملیات GC
 31. حداکثر اندازه‌ی حافظه‌ی از نوع Old Generation
 32. نرخ حافظه‌ي اختصاص یافته GC
 33. نرخ حافظه‌ي افزایش یافته پس از GC
 34. کل زمان اجرای GC
 35. زمان GC
 36. تعداد کل GCها
 37. تعداد GCها
 38. نرخ درخواست‌های HTTP موفق
 39. نرخ درخواست‌های HTTP ناموفق
 40. تعداد درخواست‌های با خطای 500
 41. متوسط زمان پاسخ درخواست‌های موفق
 42. سلامت
 43. درصد درخواست‌های HTTP ناموفق

Spring Boot.kpi.fa

JDBC:

 1. نام Data Source
 2. تعداد ارتباطات فعال JDBC
 3. تعداد ارتباطات بی‌کار JDBC
 4. حداکثر تعداد ارتباطات فعال JDBC
 5. حداقل تعداد ارتباطات فعال JDBC
 6. درصد استفاده از مخزن ارتباطات

Spring Boot.data Store.fa

Hikari Connection Pool:

 1. نام Connection Pool
 2. تعداد ارتباطات فعال Hikari
 3. تعداد ارتباطات بی‌کار Hikari
 4. حداکثر تعداد ارتباطات Hikari
 5. تعداد کل ارتباطات ایجاد شده Hikari
 6. تعداد ارتباطات ایجاد شده در یک دوره گذشته
 7. کل زمان به دست آوردن ارتباط در Hikari
 8. زمان به دست آوردن ارتباط در Hikari در دوره گذشته
 9. حداکثر تعداد ارتباطات Hikari
 10. تعداد Threadهای Hikari با وضعیت Pending
 11. تعداد کل ارتباطات Timeout شده Hikari
 12. کل زمان استفاده از ارتباطات Hikari
 13. زمان استفاده از ارتباطات Hikari در دوره گذشته

Spring Boot.connection Pools.fa

سرویس‌ها:

 1. نام
 2. تعداد کل درخواست‌های HTTP
 3. تعداد درخواست‌های HTTP
 4. نرخ درخواست‌های HTTP
 5. تعداد درخواست‌های HTTP موفق
 6. تعداد درخواست‌های HTTP ناموفق
 7. نرخ درخواست‌های HTTP موفق
 8. نرخ درخواست‌های HTTP ناموفق
 9. تعداد درخواست‌های با خطای 500
 10. متوسط زمان پاسخ درخواست‌های موفق
 11. زمان پاسخ آخرین درخواست
 12. درصد درخواست‌های HTTP ناموفق

Spring Boot.services.fa

شاخص‌های کارایی JVM:

شاخص‌های کارایی میزبان:

 1. سیستم‌عامل میزبان
 2. حافظه‌ی مجازی Commit شده
 3. کل فضای ‌Swap
 4. فضای Swap آزاد
 5. مقدار استفاده از فضای Swap
 6. درصد استفاده از فضای Swap
 7. حافظه‌ی آزاد میزبان
 8. کل حافظه‌ی میزبان
 9. حافظه‌ی استفاده شده‌ی میزبان
 10. درصد حافظه‌ی استفاده شده‌ی میزبان
 11. زمان پردازش
 12. میزان استفاده از پردازنده Process
 13. میزان استفاده از پردازنده میزبان
 14. تعداد پردازنده‌های میزبان
 15. توصیف گرهای فایل باز
 16. حداکثر توصیف گرهای فایل‌
 17. نسخه

اطلاعات ماشین مجازی جاوا:

 1. پشتیبانی از مسیر کلاس Boot
 2. نام میزبان
 3. نام VM
 4. توسعه‌دهنده VM
 5. نسخه VM
 6. مسیر کتابخانه
 7. مسیر کلاس Boot
 8. زمان روشن شدن JVM
 9. زمان روشن شدن میزبان
 10. مسیر کلاس
 11. نام Spec
 12. توسعه‌دهنده Spec
 13. نسخه Spec

Threadها:

 1. تعداد Threadهای Daemon
 2. حداکثر تعداد Threadها
 3. کل Threadهای فعال
 4. کل Threadهای آغاز شده
 5. زمان پردازش Threadهای جاری
 6. زمان پردازش Threadهای جاری در مد کاربر
 7. تعداد Threadهای در وضعیت TIMED_WAITING
 8. تعداد Threadهای در وضعیت NEW
 9. تعداد Threadهای در وضعیت RUNNABLE
 10. تعداد Threadهای در وضعیت BLOCKED
 11. تعداد Threadهای در وضعیت WAITING
 12. تعداد Threadهای در وضعیت TERMINATED

حافظه:

 1. حافظه Committed Heap
 2. حافظه Heap اولیه
 3. حداکثر حافظه Heap
 4. حافظه Heap استفاده شده
 5. حافظه Committed Non-Heap
 6. حافظه Initial Non-Heap
 7. حداکثر حافظه Non-Heap
 8. حافظه Non-Heap استفاده شده
 9. درصد استفاده از حافظه Heap
 10. درصد استفاده از حافظه Non-Heap

کلاس‌های جاوا:

 1. تعداد کل کلاس‌های بارگذاری شده
 2. کلاس‌های بارگذاری شده موجود
 3. کلاس‌های بارگذاری نشده

 Garbage Collection:

 1. تعداد GCها در یک دوره گذشته
 2. نرخ GC
 3. زمان GCها در یک دوره گذشته
 4. متوسط زمان GCها

Spring Boot.kpi2.fa

پروتکل‌های ارتباطی:

 • REST
سرورهای کاربردی
TomcatSpring BootJbossIBM DMGRWebLogic ServerWebSphere Application Server
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.