WebSphere Application Server backgroundWebSphere Application Server
WebSphere Application Server backgroundWebSphere Application Server
سرورهای کاربردی
TomcatSpring BootJbossIBM DMGRWebLogic ServerWebSphere Application Server

WebSphere Application Server

سرور کاربردی WebSphere یکی از محصولات پرطرفدار شرکت IBM از خانواده WebSphere است که به منظور میزبانی برنامه‌های توسعه یافته به زبان Java مورد استفاده قرار می‌گیرد. EJB، Web Container، موتور پیام و منابع داده از جمله مهمترین ماژول‌های این سرور کاربردی هستند. سامانه مانیتورینگ معین قابلیت مانیتورینگ این سرور کاربردی را دارد و شاخص‌های کارایی متنوعی از ماشین مجازی جاوا (JVM)، threadها، منابع داده، تراکنش‌ها، برنامه‌های اجرا شده، نشست‌های servlet، شاخص‌های servlet و سیستم پیام جاوا ارایه می‌کند. شاخص‌های کارایی نظارت شده در WebSphere در ادامه لیست شده است:

Web Sphere Application Server.overview.fa

 

ماشین مجازی جاوا یا JVM:

 1. میزان استفاده از پردازنده در یک دوره گذشته
 2. حافظه آزاد میزبان
 3. متوسط میزان استفاده از پردازنده
 4. حافظه‌ی Committed Heap
 5. حداکثر حافظه‌ی Heap
 6. حافظه‌ی آزاد Heap
 7. حافظه‌ی استفاده شده‌ی Heap
 8. درصد استفاده از حافظه‌ی Heap
 9. میزان استفاده از پردازنده‌ی JVM
 10. زمان روشن شدن JVM

تراکنش‌ها:

 1. کل زمان تراکنش‌ در دوره‌ گذشته
 2. متوسط زمان تراکنش‌ها
 3. کل زمان تراکنش‌های محلی
 4. کل زمان تراکنش‌های Commit شده
 5. تعداد تراکنش‌های Commit شده
 6. متوسط زمان تراکنش‌های Commit شده
 7. تعداد تراکنش‌های Commit شده محلی
 8. نرخ تراکنش‌های Commit شده محلی
 9. تعداد تراکنش‌های Roll Back شده
 10. نرخ تراکنش‌های Roll Back شده
 11. تعداد تراکنش‌های Roll Back شده محلی
 12. نرخ تراکنش‌های Roll Back شده محلی
 13. تراکنش‌های Timeout شده
 14. تراکنش‌های Timeout شده محلی
 15. تعداد کل تراکنش‌ها
 16. نرخ کل تراکنش‌ها
 17. نرخ تراکنش‌های Commit شده
 18. تعداد تراکنش‌های فعال جاری

 

Thread Poolها:

 1. ارایه لیست Thread Poolها
 2. کل Threadهای ایجاد شده
 3. کل Threadهای از بین رفته
 4. تعداد Threadهای فعال
 5. حداکثر اندازه مخزن Thread
 6. تعداد Hung Threadهای همزمان
 7. تعداد Hung Threadهای اعلان شده
 8. تعداد Hung Threadهای حذف شده
 9. تعداد Threadهای ایجاد شده در یک دوره گذشته
 10. تعداد Threadهای از بین رفته در یک دوره گذشته
 11. اندازه مخزن Thread
 12. درصد استفاده از مخزن Thread

Web Sphere Application Server.thread Pool.fa

 Data Sourceها:

 1. ارایه لیست Data Sourceها
 2. نوع
 3. نرخ اختصاص ارتباطات
 4. حداکثر اندازه مخزن ارتباطات
 5. تعداد آزاد مخزن ارتباطات
 6. مقدار PercentUsed
 7. تعداد Threadهای منتظر مخزن ارتباطات
 8. زمان انتظار مخزن ارتباطات
 9. زمان استفاده از مخزن ارتباطات
 10. متوسط زمان استفاده ارتباطات در دوره گذشته
 11. متوسط کل زمان استفاده ارتباطات
 12. تعداد ارتباطات اختصاص یافته‌ در دوره گذشته
 13. تعداد ارتباطات ایجاد شده
 14. تعداد کل ارتباطات بسته شده
 15. متوسط زمان استفاده JDBC در دوره گذشته
 16. متوسط کل زمان استفاده JDBC
 17. درصد استفاده از مخزن ارتباطات
 18. اندازه مخزن ارتباطات

Web Sphere Application Server.data Sources.fa

نشست‌های Servlet:

 1. ارایه لیست‌ برنامه‌های کاربردی
 2. نام برنامه کاربردی
 3. نرخ ایجاد نشست
 4. نرخ Affinity Break
 5. نشست‌های زنده
 6. نشست‌های فعال
 7. تعداد نشست‌های ایجاد شده در دوره‌ گذشته
 8. تعداد Affinity Breakهادر دوره‌ گذشته

Web Sphere Application Server.web Application.fa

Servletهای وب:

 1. ارایه لیست برنامه‌های وب
 2. نام برنامه وب
 3. لیست Servletهای برنامه وب
 4. زمان پاسخ Servletهای برنامه وب
 5. نرخ درخواست‌ به Servletهای برنامه وب
 6. تعداد خطاهای Servletها در برنامه وب
 7.  

برنامه‌های EJB:

 1. ارایه لیست برنامه‌های EJB
 2. نام EJB
 3. نوع EJB
 4. تعداد Beanهای زنده
 5. تعداد کل فراخوانی‌ Methodها
 6. کل زمان پاسخ Methodها
 7. متوسط کل زمان پاسخ Methodها
 8. متوسط زمان پاسخ Method در یک دوره گذشته
 9. متوسط نرخ فراخوانی Methodها

صف‌های JMS:

 1. ارایه‌ لیست صف‌های JMS
 2. نام صف
 3. طول صف
 4. پیام‌های ناتمام
 5. نرخ پیام‌های تولید شده
 6. نرخ پیام‌های Consume شده
 7. تعداد Producerها
 8. تعداد Consumerها
 9. متوسط انتظار پیام‌ها
 10. طول عمر قدیمی‌ترین پیام

تاپیک‌های JMS:

 1. ارایه‌ لیست تاپیک‌های JMS
 2. نام تاپیک
 3. تعداد عضویت‌های Durable
 4. تعداد عضویت‌های Nondurable
 5. تعداد Publicationهای ناقص
 6. طول عمر قدیمی‌ترین Publication
 7. تعداد Publisherها
 8. تعداد Subscriptionها
 9. تعداد کل پیام‌های Publish شده
 10. تعداد Subscriptionهای موفق
 11. تعداد کل پیام‌های Publish شده در یک دوره گذشته
 12. نرخ پیام‌های Publishشده

 

پروتکل‌های ارتباطی:

 • REST
سرورهای کاربردی
TomcatSpring BootJbossIBM DMGRWebLogic ServerWebSphere Application Server
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.