Enlanguage icon
×
محصولات
خدمات
منابع
درباره ما
Tomcat backgroundTomcat
Tomcat backgroundTomcat
سرورهای کاربردی
JbossTomcatWebLogic ServerIBM DMGRSpring BootWebSphere Application Server

مانیتورینگ Tomcat

Tomcat یک کانتینر وب و Servlet متن باز است که برای میزبانی برنامه های وب مبتنی بر جاوا استفاده می شود. Tomcat به دلیل متن‌باز بودن، پایداری و سهولت استفاده و استقرار یکی از محبوب‌ترین سرورهای کاربردی در دنیا است. سامانه مانیتورینگ معین امکان مانیتورینگ این ابزار را برای کاربران خود فراهم کرده است و در این راستا، شاخص‌های کارایی مرتبط با Java Virtual Machine(JVM) شامل حافظه، Garbage Collectorها، ThreadPoolها، Connection Poolها، ClassLoading، و نیز شاخص‌های Request Processor و Manager را جمع‌آوری و ارایه می‌کند. لیست کامل این شاخص‌های کارایی شامل موارد زیر است.

Tomcat.ovew View.fa

 

GlobalRequestProcessor:

 1. نرخ دریافت
 2. نرخ ارسال
 3. تعداد درخواست‌‌های دارای خطا
 4. بیشترین زمان پردازش
 5. زمان  پردازش
 6. تعداد درخواست‌ها
 7. درصد درخواست‌های ناموفق
 8. متوسط زمان پردازش
 9. نرخ درخواست‌ها

Threading:

 1. Threadهای فعال
 2. Threadهای آغازشده
 3. حداکثر تعداد Threadها
 4. Threadهای Daemon

ClassLoading:

 1. تعداد کل کلاس‌های بارگذاری شده
 2. کلاس‌های بارگذاری شده
 3. کلاس‌های بارگذاری نشده

OperatingSystem:

 1. تعداد فایل‌های باز
 2. ظرفیت تعداد فایل‌های باز
 3. فضای Committed حافظه
 4. ظرفیت حافظه‌ی Swap
 5. حافظه‌ی Swap آزاد
 6. حافظه‌ی Swap استفاده شده
 7. درصد حافظه‌ی Swap استفاده شده
 8. حافظه‌ی آزاد میزبان
 9. کل حافظه‌ی میزبان
 10. میزان استفاده از پردازنده‌ی میزبانمیزان استفاده از پردازنده‌ی میزبان پروسس
 11. میانگین میزان استفاده از پردازنده‌ی میزبان
 12. حافظه‌ی استفاده شده‌ی میزبان
 13. زمان پاسخ

Tomcat.kpi.fa

Memory:

 1. حافظه‌ی استفاده شده
 2. حداکثر حافظه
 3. حافظه‌ی Committed
 4. حافظه‌ی آزاد
 5. میزان استفاده از حافظه
 6. حافظه‌ی Heap استفاده شده
 7. حداکثر حافظه‌ی Heap
 8. حافظه‌ی Committed Heap
 9. حافظه‌ی Heap آزاد
 10. درصد استفاده از حافظه Heap
 11. حافظه‌ی Non-Heap استفاده شده
 12. حداکثر حافظه‌ی Non-Heap
 13. حافظه‌ی Non Committed Heap
 14. حافظه‌ی Non-Heap آزاد
 15. درصد استفاده از حافظه Non-Heap

Tomcat.memory.fa

GarbageCollector :

 1. تعداد کل GCها
 2. زمان کل GCها 
 3. متوسط زمان GC
 4. نرخ GC

ThreadPool:

 1. تعداد Threadهای مشغول
 2. تعداد Threadها
 3. بیشترین تعداد Threadها
 4. وضعیت اجرا
 5. تعداد ارتباطات
 6. درصد استفاده از Threadها

Tomcat.threadpool.fa

Manager:

 1. وضعیت
 2. نشست‌های فعال
 3. تعداد کل نشست‌ها
 4. میانگین زمان فعال بودن یک نشست
 5. نشست‌های رد شده
 6. بیشترین زمان فعال بودن یک نشست 
 7. نشست‌های منقضی شده
 8. بیشترین تعداد نشست‌های فعال 

DataSource:

 1. اتصالات فعال
 2. اتصالات بی‌کار
 3. حداکثر تعداد ارتباطات فعال 

Tomcat.data Source.fa

Runtime:

 1. زمان روشن شدن
 2. زمان اجرا شدن

WebModule:

 1. زمان پردازش درخواست‌ها
 2. زمان شروع
 3. تعداد کل درخواست‌ها
 4. تعداد درخواست‌های ناموفق

RequestProcessor:

 1. تعداد بایت‌های ارسالی
 2. تعداد بایت‌های دریافتی
 3. مجموع زمان پردازش
 4. تعداد درخواست‌ها
 5. تعداد درخواست‌های ناموفق
 6. نرخ دریافت
 7. نرخ ارسال
 8. متوسط زمان پردازش 

Tomcat.request Processors.fa

پروتکل‌های ارتباطی:

 • REST
سرورهای کاربردی
JbossTomcatWebLogic ServerIBM DMGRSpring BootWebSphere Application Server
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵