Jboss backgroundJboss
Jboss backgroundJboss
سرورهای کاربردی
TomcatSpring BootJbossIBM DMGRWebLogic ServerWebSphere Application Server

Jboss

 

Jboss.standalone.overviews.fa

شاخص‌های مانیتور شده سرور کاربردی Jboss شامل موارد زیر است:

اطلاعات کلی:

 1. لیست میزبان‌های Domain
 2. لیست گروه‌های Domain
 3. نحوه‌ی استقرار

شاخص‌های کلی در حالت Standalone:

 1. نحوه‌ی استقرار
 2. نام سرور
 3. نام محصول
 4. نسخه 
 5. پروفایل استفاده شده 
 6. نسخه‌ی Release
 7. حالت اجرا
 8. وضعیت پیکربندی
 9. وضعیت سرور
 10. وضعیت Suspend
 11. شناسه یکتا
 12. برنامه‌های نصب شده

Jboss.standalone.details.fa

شاخص‌های کلی در حالت Domain:

 1. نحوه‌ی استقرار
 2. نام دامنه
 3. نام محصول
 4. نسخه 
 5. پروفایل استفاده شده 
 6. نسخه‌ی Release
 7. لیست گروه‌های Domain
 8. لیست میزبان‌های Domain
 9. برنامه‌های نصب شده

Jboss.domain.details.fa

شاخص‌های کلی تک تک میزبان‌ها در حالت Domain:

 1. نقش میزبان
 2. آدرس کنترلر Domain
 3. پورت کنترلر دامنه
 4. وضعیت میزبان
 5. نام میزبان کنترلر
 6. نام محصول
 7. نسخه
 8. پروفایل استفاده شده 
 9. نسخه‌ی Release
 10. حالت اجرای میزبان
 11. وضعیت پیکربندی
 12. وضعیت Suspend
 13. شناسه یکتا
 14. لیست سرور‌ها

Jboss.domain.domain Host.fa

شاخص‌های کلی هر سرور در کنترلر میزبان در حالت Domain:

 1. نام میزبان 
 2. نوع اجرا
 3. نام سرور
 4. نام محصول
 5. نسخه
 6. پروفایل استفاده شده 
 7. نسخه‌ی Release
 8. حالت اجرا
 9. وضعیت پیکربندی
 10. وضعیت سرور
 11. وضعیت Suspend
 12. شناسه یکتا
 13. برنامه‌های نصب شده

Runtime:

 1. نام ماشین مجازی
 2. توسعه‌دهنده ماشین مجازی
 3. نسخه‌ی ماشین مجازی
 4. زمان روشن شدن
 5. نام Spec
 6. توسعه‌دهنده Spec
 7. نسخه‌ Spec
 8. نسخه‌ی Spec مدیریتی
 9. مسیر کلاس‌ها
 10. مسیر کتابخانه‌ها
 11. نام میزبان

حافظه:

 1. حافظه Heap اولیه
 2. حافظه Heap استفاده شده 
 3. حداکثر حافظه Heap
 4. حافظه Commit Heap شده
 5. حافظه Heap آزاد
 6. میزان استفاده از حافظه Heap
 7. حافظه Non-Heap استفاده شده 
 8. حداکثر حافظه Non-Heap
 9. حافظه Commit Non-Heap شده
 10. حافظه Non-Heap آزاد
 11. میزان استفاده از حافظه Non-Heap
 12. حافظه Non-Heap اولیه

Jboss.domain.memory.fa

Threadها:

 1. Threadهای فعال
 2. کل Threadهای آغاز شده
 3. حداکثر تعداد Threadها
 4. Threadهای Daemon
 5. کل زمان استفاده از پردازنده برای Thread جاری
 6. کل زمان استفاده از پردازنده در مد کاربری برای Thread جاری
 7. میزان استفاده از پردازنده‌ی Thread جاری

ClassLoading:

 1. تعداد کل کلاس‌های بارگذاری شده 
 2. کلاس‌های بارگذاری ‌شده
 3. کلاس‌های بارگذاری نشده

Transactions: 

 1. میانگین زمان Commit
 2. تعداد کل تراکنش‌های ناموفق
 3. برنامه‌های ناموفق
 4. تعداد تراکنش‌های Commit شده
 5. تعداد تراکنش‌های Heuristic
 6. تراکنش‌های در حال انجام (ناتمام)
 7. تراکنش‌های Nested
 8. تعداد تراکنش‌های ناموفق (خطای منابع)
 9. تعداد تراکنش‌های ناموفق (خطای سیستم)
 10. تعداد تراکنش‌های Timeout شده
 11. تعداد کل تراکنش‌ها

Jboss.standalone.kp Is.fa

JDBC:

 1. نام منبع داده
 2. ارتباطات فعال
 3. ارتباطات موجود در مخزن
 4. میانگین زمان انتظار
 5. میانگین زمان ایجاد ارتباط
 6. ارتباطات ایجاد شده
 7. ارتباطات قطع شده
 8. ارتباطات در حال استفاده
 9. حداکثر زمان ایجاد ارتباط
 10. حداکثر ارتباطات استفاده شده
 11. حداکثر درخواست‌های منتظر
 12. حداکثر زمان انتظار
 13. ارتباطات Timeout شده
 14. کل زمان انتظار ارتباط
 15. کل زمان ایجاد 
 16. درخواست‌های منتظر
 17. دفعات استفاده از Statement Cache
 18. تعداد Statementهای افزوده شده به Statement Cache
 19. تعداد Statementهای Cache شده در Statement Cache
 20. تعداد Statementهای پاک شده از Cache
 21. دفعات استفاده موفق از Cache
 22. دفعات عدم استفاده از Cache

Jboss.domain.data Source.fa

Deployment:

 1. نام برنامه
 2. نام برنامه در زمان اجرا
 3. وضعیت اجرای برنامه
 4. وضعیت فعال بودن برنامه
 5. آخرین زمان فعال شدن برنامه
 6. وضعیت مدیریتی برنامه
 7. استقرار ماندگار برنامه
 8. زمان غیرفعال شدن برنامه
 9. زیرسیستم‌ برنامه
 10. نشست‌های فعال برنامه
 11. مسیر برنامه
 12. تعداد نشست‌های منقضی شده برنامه
 13. حداکثر تعداد نشست‌های فعال شده برنامه
 14. حداکثر تعداد نشست‌های هم‌زمان برنامه
 15. نشست‌های رد شده برنامه
 16. نام سرور برنامه
 17. متوسط زمان حیات نشست برنامه
 18. حداکثر زمان حیات نشست برنامه
 19. کل نشست‌های ایجاد شده برنامه
 20. نام میزبان مجازی برنامه
 21. لیست Servletهای برنامه
 22. تعداد Servletهای برنامه
 23. لیست Web Socket های برنامه
 24. تعداد Web Socketهای برنامه

Jboss.standalone.deployments.fa

EJB:

 1. نام برنامه EJB
 2. نام برنامه‌ی EJB در زمان اجرا
 3. وضعیت اجرای برنامه‌ی EJB
 4. وضعیت فعال بودن برنامه‌ی EJB
 5. آخرین زمان فعال شدن برنامه‌ی EJB
 6. وضعیت مدیریتی برنامه‌ی EJB
 7. استقرار ماندگار برنامه‌ی EJB
 8. زمان غیرفعال شدن برنامه‌ی EJB
 9. زیرسیستم
 10. نام Component Class
 11. مدت زمان اجرا در یک Bean
 12. تعداد فراخوانی‌ها
 13. حداکثر فراخوانی‌های هم‌زمان
 14. تعداد نمونه‌های Bean موجود در مخزن
 15. تعداد نمونه‌های Bean ایجاد شده
 16. اندازه مخزن
 17. حداکثر اندازه مخرن
 18. نام مخزن
 19. نمونه‌های Bean حذف شده
 20. زمان انتظار

Jboss.standalone.ejb.view.fa

Listener:

 1. نام مخزن بافر
 2. کل داده‌های دریافتی
 3. نرخ دریافت داده
 4. کل داده‌های ارسالی
 5. نرخ ارسال داده
 6. نام Worker
 7. تعداد درخواست‌ها
 8. تعداد خطا‌ها

Jboss.standalone.listeners.fa

شاخص‌های کارایی صف‌ها:

 1. تعداد مشتریان در صف
 2. آدرس ارسال پیام‌های Dead شده
 3. تعداد پیام‌های درحال ارسال
 4. نوع صف
 5. آدرس ارسال پیام‌های منقضی شده
 6. تعداد پیام‌های موجود در صف
 7. تعداد پیام‌های افزوده شده به صف
 8. وضعیت صف
 9. آدرس پیام‌های دارای مسیریابی
 10. تعداد پیام‌های دارای زمانبندی
 11. لیست JNDI
 12. صف اولیه؟

Jboss.domain.queue.fa

شاخص‌های کارایی Topicها:

 1. پیام‌های ارسال شده
 2. پیام‌های Durable
 3. تعداد اعضای از نوع Durable
 4. لیست‌ نام‌های JNDI
 5. تعداد پیام‌های موجود در Topic
 6. کل پیام‌های افزوده شده به Topic
 7. پیام‌های Non-Durable
 8. تعداد اعضاء از نوع Non-Durable
 9. تعداد اعضاء
 10. نوع Topic
 11. آدرس Topic
سرورهای کاربردی
TomcatSpring BootJbossIBM DMGRWebLogic ServerWebSphere Application Server
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.