QNAP backgroundQNAP
QNAP backgroundQNAP
ذخیره‌سازها
QNAPHPE 3PARHPE MSA SAN Storage

QNAP

شرکت QNAP تجهیزات طیف وسیعی از تجهیزات ذخیره‌ساز از مقیاس کوچک تا مقیاس بزرگ و سازمانی تولید و عرضه کرده است. سامانه مانیتورینگ معین قابلیت مانیتورینگ تجهیزات ذخیره‌ساز QNAP را دارد. این سامانه شاخص‌های متنوعی از سلامت‌ شاسی، دیسک‌ها، LUNها، Storage Poolها، Raidها  ارایه می‌کند. در ادامه لیست شاخص های تجهیزات QNAP ارایه شده است:

Qnap.overview.fa

شاخص‌های کلی:

 1. نام شاسی
 2. مدل
 3. دمای شاسی
 4. دسترس پذیری
 5. شماره سریال
 6. ظرفیت خام
 7. کل ظرفیت Volumeها
 8. ظرفیت استفاده‌شده Volumeها
 9. درصد ظرفیت استفاده‌شده Volumeها
 10. ظرفیت اختصاص‌یافته Storage Poolها
 11. کل ظرفیت Storage Poolها
 12. درصد ظرفیت اختصاص‌یافته Storage Poolها
 13. اندازه کل حافظه‌
 14. حافظه استفاده شده
 15. درصد استفاده از حافظه‌
 16. میزان استفاده از پردازنده
 17. زمان روشن شدن
 18. نام میزبان

Qnap.dashboard.fa

شاخص‌های پردازنده:

 1. اندیس هسته‌ی پردازنده
 2. مدل پردازنده
 3. میزان استفاده از پردازنده هسته

شاخص‌های دیسک‌ها:

 1. اندیس
 2. شناسه 
 3. شرکت سازنده
 4. مدل
 5. شماره سریال
 6. نوع
 7. وضعیت
 8. دما
 9. ظرفیت
 10. نام

Qnap.disks.fa

شاخص‌های Raidها:

 1. اندیس
 2. شناسه
 3. نام 
 4. وضعیت
 5. ظرفیت
 6. پیکربندی Bitmap
 7. سطح Raid

Qnap.raids.fa

شاخص‌های Storage Poolها:

 1. اندیس
 2. شناسه
 3. ظرفیت
 4. ظرفیت آزاد
 5. ظرفیت اختصاص یافته
 6. درصد ظرفیت اختصاص یافته
 7. وضعیت
 8. نام

Qnap.storage Pools.fa

شاخص‌های Volumeها:

 1. اندیس
 2. شناسه
 3. ظرفیت
 4. ظرفیت آزاد
 5. ظرفیت استفاده شده
 6. درصد ظرفیت استفاده شده
 7. وضعیت
 8. وضعیت فعال بودن SSDCache
 9. نوع
 10. نام

Qnap.volume.fa

 شاخص‌های فن‌ها:

 1. اندیس
 2. نام
 3. سرعت

شاخص‌های LUNها:

 1. اندیس
 2. شناسه
 3. ظرفیت
 4. درصد ظرفیت استفاده شده
 5. وضعیت
 6. نام
 7. وضعیت پشتیبان‌گیری
 8. آیا Map است؟

Qnap.luns.fa

پروتکل‌های ارتباطی:

 • SNMP V1, V2, V3

 

 

ذخیره‌سازها
QNAPHPE 3PARHPE MSA SAN Storage
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.