Cisco UCS backgroundCisco UCS
Cisco UCS backgroundCisco UCS
سرورهای فیزیکی
HPE ServerCisco UCSHPE Blade ServerIBM Blade Server

Cisco UCS

تجهیزات Cisco UCS مجموعه‌ای یکپارچه از تجهیزات سرورهای تیغه‌ایی و Rack Mount‌، سوییچ‌ها و نرم‌افزارهای مدیریتی به منظور ارایه‌ی یک زیرساخت پردازشی مقیاس پذیر می‌باشد. سامانه‌ی مانیتورینگ معین قابلیت‌ مانیتورینگ Cisco UCS را در دسته‌ی سرورهای فیزیکی دارد و شاخص‌های متنوعی از وضعیت سلامت سرورهای تیغه‌ایی و Rack Mount، شاسی، FI، FEX، ماژول‌های IO، منابع تغذیه، ماژول‌های فن، پردازنده‌ها و حافظه‌ها و پروفایل‌های سرویس ارایه می‌کند. در ادامه لیست شاخص‌های این دستگاه ارایه شده است:

Ucs.overview.fa

 

شاخص‌های شاسی:

 1. شناسه
 2. نام
 3. مدل
 4. شماره قطعه
 5. شرکت سازنده
 6. شماره سریال
 7. وضعیت پیکربندی شاسی
 8. وضعیت عملیاتی شاسی
 9. وضعیت تغذیه شاسی
 10. وضعیت دمایی شاسی

Ucs.chassises.fa

شاخص‌های Fabric Interconnect:

 1. شناسه
 2. نام
 3. مدل
 4. شماره سریال
 5. آدرس IP
 6. شرکت سازنده
 7. وضعیت عملیاتی Fabric Interconnect
 8. کل حافظه Fabric Interconnect
 9. وضعیت دمایی Fabric Interconnect
 10. حافظه آزاد Fabric Interconnect
 11. میزان استفاده از پردازنده Fabric Interconnect
 12. درصد استفاده از حافظه Fabric Interconnect

Ucs.fabric Interconnect.fa

شاخص‌های سرورها:

 1. شناسه یکتا
 2. نوع
 3. نام
 4. شناسه شاسی
 5. نام شاسی
 6. مدل
 7. شرکت سازنده
 8. شناسه سرور
 9. شماره سریال
 10. شماره اسلات
 11. تعداد پردازنده‌ها
 12. تعداد هسته‌ها
 13. تعداد هسته‌های فعال
 14. تعداد Threadهای سرور
 15. کل حافظه‌ی سرور
 16. حافظه‌ی آزاد سرور
 17. درصد حافظه‌ی استفاده شده سرور
 18. تعداد Adaptorهای سرور
 19. وضعیت عملیاتی سرور
 20. وضعیت تغذیه سرور
 21. وضعیت Association
 22. وضعیت مدیریتی سرور
 23. وضعیت دسترس‌پذیری

Ucs.servers.fa

شاخص‌های FEX: 

 1. شناسه
 2. نام 
 3. مدل 
 4. شماره سریال
 5. شرکت سازنده
 6. وضعیت عملیاتی FEX
 7. وضعیت دمایی FEX

Ucs.fex.fa

شاخص‌های IO Moduleها:

 1. شناسه
 2. نام 
 3. مدل 
 4. شماره سریال
 5. شرکت سازنده
 6. محل قرارگیری
 7. وضعیت عملیاتی ماژول IO
 8. وضعیت دمایی ماژول IO

Ucs.io Module.fa

شاخص‌های منابع‌ تغذیه:

 1. شناسه
 2. نام 
 3. مدل
 4. نوع
 5. شماره سریال
 6. شرکت سازنده
 7. محل قرارگیری PSU
 8. وضعیت عملیاتی ماژول PSU
 9. وضعیت دمایی ماژول PSU
 10. وضعیت تغذیه PSU
 11. کارایی ماژول PSU
 12. وضعیت ولتاژ PSU
 13. توان مصرفی PSU
 14. منبع ورودی PSU

Ucs.ps Us.fa

شاخص‌های فن‌ها:

 1. شناسه
 2. نام
 3. مدل
 4. شماره سریال
 5. شرکت سازنده
 6. محل قرارگیری فن
 7. وضعیت عملیاتی ماژول فن
 8. وضعیت دمایی ماژول فن
 9. وضعیت تغذیه فن

Ucs.fan.fa

شاخص‌های پروفایل سرویس:

 1. نام
 2. وضعیت عملیاتی پروفایل سرویس
 3. وضعیت Assigned پروفایل سرویس
 4. وضعیت Associate پروفایل سرویس
 5. وضعیت پیکربندی

شاخص‌های پردازنده‌ها:

 1. نام
 2. معماری
 3. مدل
 4. شرکت سازنده
 5. سرعت پردازنده
 6. محل قرارگیری
 7. تعداد هسته‌ها
 8. تعداد هسته‌های فعال
 9. تعداد Threadهای پردازنده
 10. وضعیت عملیاتی پردازنده
 11. وضعیت وجود پردازنده
 12. وضعیت دمای پردازنده
 13. نام سرور
 14. نام شاسی

Ucs.servers.view.processor.fa

شاخص‌های حافظه‌ها:

 1. نام
 2. شناسه
 3. اندیس آرایه
 4. محل قرارگیری
 5. مدل
 6. وضعیت عملیاتی حافظه
 7. ظرفیت حافظه
 8.  نام سرور
 9. نام شاسی
 10. وضعیت وجود ماژول حافظه

Ucs.servers.view.memory.fa

 شاخص‌های ذخیره‌سازهای محلی:

 1. نام دیسک
 2. شناسه
 3. مدل
 4. شماره سریال
 5. شرکت سازنده
 6. ظرفیت دیسک
 7. وضعیت عملیاتی دیسک
 8. محل قرارگیری
 9. نام سرور
 10. نام شاسی
 11. وضعیت وجود دیسک

Ucs.servers.view.disk.fa

پروتکل‌های ارتباطی:

 • REST
سرورهای فیزیکی
HPE ServerCisco UCSHPE Blade ServerIBM Blade Server
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.