IBM Blade Server backgroundIBM Blade Server
IBM Blade Server backgroundIBM Blade Server
سرورهای فیزیکی
HPE ServerCisco UCSHPE Blade ServerIBM Blade Server

IBM Blade Server

سرورهای تیغه‌ای (Blade Servers) با ساختار ماژولار چندین سرور فیزیکی را در یک شاسی جای می‌دهند و در کاهش فضا و مصرف انرژی مراکز داده بسیار موثر هستند.  HPE، IBM و Cisco از جمله شرکت‌های مطرح در تولید این تجهیزات هستند. سامانه مانیتورینگ معین قابلیت مانیتورینگ سرورهای تیغه‌ایی این شرکت‌ها را با استفاده از اینترفیس استاندارد دارد. در ادامه شاخص‌های کارایی مانیتورشده سرورهای تیغه‌ایی IBM ارایه شده است.

Ibm Blade.overview.fa

اطلاعات کلی شاسی:

 1.  مدل
 2. زمان روشن شدن
 3. ایمیل مسئول
 4. نام میزبان
 5. موقعیت
 6. نوع دستگاه
 7. مدل
 8. شمار‌ه‌ی سریال
 9. شناسه یکتا
 10. تولیدکننده
 11. نسخه‌ی سخت‌افزار
 12. شماره‌ی FRU
 13. تاریخ تولید
 14. شماره‌ قطعه
 15. شماره‌ی سریال FRU
 16. شناسه‌ی کارخانه
 17. شناسه‌ی تولید
 18. نوع شاسی
 19. نام شاسی
 20. تعداد فن‌های تغذیه
 21. تعداد تیغه‌ها
 22. تعداد سوییچ‌های قابل پشیبانی
 23. تعداد ماژول‌های مدیریتی قابل پشتیبانی
 24. تعداد ماژول‌های مدیریتی قابل پشتیبانی
 25. تعداد ماژول‌های MT قابل پشتیبانی
 26. تعداد دمنده‌های قابل پشتیبانی
 27. تیغه‌های نصب شده
 28. ماژول‌های سوییچ نصب شده
 29. ماژول‌های مدیریتی نصب شده
 30. ماژول‌های تغذیه نصب شده
 31. ماژول‌های MT نصب شده
 32. دمنده‌های نصب شده
 33. ماژول مدیریتی فعال
 34. مالک KVM
 35. مالک MT
 36. ماژول‌های فن تغذیه نصب شده
 37. مدل اصلی شاسی
 38. جزئیات مدل شاسی
 39. زمان سیستم
 40. محدوده زمانی

Ibm Blade.‌details.fa

سلامت شاسی:

 1. دمای ماژول مدیریت
 2. دمای پنل جلو
 3. دمای پنل دو
 4. مقدار ولتاژ 5
 5. مقدار ولتاژ 3.3
 6. مقدار ولتاژ 12
 7. مقدار ولتاژ -5
 8. مقدار ولتاژ 2.5
 9. مقدار ولتاژ 1.8
 10. وضعیت سلامت سیستم
 11. سلامت کلی سیستم
 12. چراغ خطای پنل جلو
 13. چراغ اطلاعات پنل جلو
 14. چراغ دمای پنل جلو
 15. چراغ شناسایی پنل جلو
 16. توان مصرفی DC
 17. توان مصرفی AC
 18. خروجی حرارتی

Ibm Blade.kpi.fa

اطلاعات کلی تیغه‌ها:

 1. شماره Bay
 2. تولیدکننده
 3. شماره‌ی FRU
 4. نسخه‌ی سخت‌افزار
 5. شماره‌ی سریال
 6. نوع ماشین
 7. شماره قطعه
 8. سریال FRU
 9. مدل ماشین
 10. نوع Daughter Card
 11. شناسه کارخانه Daughter Card
 12. شماره FRU Daughter Card
 13. نسخه سخت افزار Daughter Card
 14. شماره سریال Daughter Card
 15. شماره قطعه Daughter Card
 16. سریال Daughter Card
 17. تیغه استفاده کننده از MT
 18. تیغه استفاده کننده از KVM

 

اطلاعات کلی کارت‌های توسعه تیغه‌ها:

 1. شماره Bay
 2. تولید کننده
 3. شماره‌ی FRU
 4. نسخه‌ی سخت‌افزار
 5. شماره سریال
 6. نوع ماشین
 7. شماره‌ی قطعه
 8. سریال FRU
 9. مدل ماشین

اطلاعات کلی کارت‌های KVM تیغه‌‌ها:

 1. شماره Bay
 2. تولید کننده
 3. شماره‌ی FRU
 4. نسخه‌ی سخت‌افزار
 5. شماره سریال
 6. نوع ماشین
 7. شماره‌ی قطعه
 8. سریال FRU
 9. مدل ماشین

اطلاعات کلی کارت توسعه WWN:

 1. شماره Bay
 2. نام
 3. نوع
 4. آدرس WWN/GUID/SCSI یک
 5. آدرس WWN/GUID/SCSI دو
 6. آدرس WWN/GUID/SCSI سه
 7. آدرس WWN/GUID/SCSI چهار

اطلاعات میان‌افزاری تیغه‌ها:

اطلاعات BIOS:

 1. شماره تیغه
 2. وضعیت وجود تیغه
 3. وضعیت تغذیه تیغه
 4. نام تیغه
 5. شناسه Build‌میان افزار تیغه
 6. نسخه BIOS
 7. تاریخ میان افزار BIOS
 8. وضعیت سطح

اطلاعات Diags:

 1. شماره تیغه
 2. وضعیت وجود تیغه
 3. وضعیت تغذیه تیغه
 4. نام تیغه
 5. شناسه Build‌میان افزار تیغه
 6. نسخه Diag
 7. تاریخ میان افزار Diag
 8. وضعیت سطح

Ibm Blade.‌blade.view‌.fa

اطلاعات ماژول مدیریت تیغه‌ها:

 1. شماره تیغه
 2. وضعیت وجود تیغه
 3. وضعیت تغذیه تیغه
 4. نام تیغه
 5. شماره Build‌میان افزار پردازنده مدیریت
 6. نسخه پردازنده سیستم مدیریت
 7. وضعیت سطح
 8. پشتیبانی از کشف خودکار
 9. وضعیت مدیریت شبکه
 10. آدرس IP‌ ماژول مدیریت
 11. آدرس فیزیکی ماژول مدیریت
 12. شناسه سوییچ ماژول مدیریت

اطلاعات میان‌افزار KVM تیغه:

 1. شماره Bay
 2. وضعیت وجود تیغه
 3. وضعیت تغذیه تیغه
 4. نام تیغه
 5. نسخه میان افزار KVM

شاخص‌های کارایی تیغه‌ها:

 1. شناسه تیغه
 2. وضعیت وجود تیغه
 3. وضعیت تغذیه‌ی تیغه
 4. وضعیت سلامت تیغه
 5. نام تیغه
 6. چراغ خطای تیغه
 7. چراغ اطلاعات تیغه
 8. چراغ KVM تیغه
 9. چراغ سینی مدیای تیغه
 10. چراغ مشخصه تیغه
 11. حداکثر توان قابل استفاده
 12. متوسط توان مصرفی
 13. نرخ کلاک پردازنده
 14. حداکثر نرخ کلاک پردازنده
 15. وضعیت فعال بودن کنترل از راه دور
 16. کنترل از راه دور MT
 17. کنترل از راه دور KVM
 18. فعال سازی به صورت WOL
 19. فعال سازی از راه دور سوییچ MT
 20. نوع ارتباط
 21. مالک KVM
 22. مالک MT
 23. دارای برد توسعه
 24. پشتیبانی از ظرفیت بر اساس تقاضا
 25. شامل برد توسعه ۲
 26. وضعیت KVM تیغه
 27. نوع ارتباط
 28. ارتباط با سرعت بالا
 29. وضعیت انطباق I/O
 30. دمای CPU1
 31. دمای CPU2
 32. دمای CPU3
 33. دمای CPU4
 34. انطباق دما
 35. دمای سنسور
 36. ولتاژ ۵
 37. ولتاژ 3.3
 38. ولتاژ 12
 39. ولتاژ 2.5
 40. ولتاژ 1.5
 41. ولتاژ 1.25
 42. پشتیبانی از IPMI
 43. ولتاژ سنسور
 44. وضعیت کلی RAMها
 45. وضعیت کلی هاردها

Ibm Blade.‌blade.fa

ترتیب Boot تیغه‌ها:

 1. شناسه تیغه
 2. وضعیت وجود تیغه
 3. وضعیت تغذیه‌ی تیغه
 4. وضعیت سلامت تیغه
 5. نام تیغه
 6. ترتیب Boot

ماژول‌های Switch:

اطلاعات سخت‌افزاری:

 1. شماره‌ی Bay
 2. تولیدکننده
 3. شماره‌ی FRU
 4. نسخه سخت افزار
 5. شماره‌ی قطعه
 6. سریال FRU
 7. آدرس WWN/GUID/SASID
 8. نوع آدرس

اطلاعات میان‌افزاری:

 1. شماره‌ی Bay
 2. وضعیت وجود سوییچ
 3. نوع سوییچ
 4. شناسه‌ی Build
 5. زمان Build
 6. نسخه

شاخص‌های کارایی:

 1. شماره‌ی Bay
 2. وضعیت وجود سوییچ
 3. وضعیت تغذیه‌ی SW
 4. آدرس IP سوییچ
 5. MASK
 6. دروازه
 7. نحوه پیکربندی

Ibm Blade.‌switch.fa

تغذیه:

اطلاعات سخت‌افزاری:

 1. شماره ‌Bay
 2. تولیدکننده
 3. شماره FRU
 4. نسخه سخت افزار
 5. شماره قطعه
 6. سریال FRU

اطلاعات کنترلر فن‌ها:

 1. شناسه کنترلر فن
 2. وضعیت وجود فن
 3. نسخه کنترلر

شاخص‌های کارایی:

 1. وضعیت وجود ماژول
 2. سلامت ماژول

Ibm Blade.‌power.view.fa

شاخص‌های کارایی دامین تغذیه:

 1. شماره دامین تغذیه
 2. سلامت ماژول
 3. توان تغذیه‌ی دامنه‌ی یک
 4. توان تغذیه‌ی دامنه‌ی دو
 5. سیاست دامین تغذیه
 6. کل توان دامنه‌ی تغذیه
 7. توان اختصاص‌یافته‌ی دامنه‌ی تغذیه
 8. توان باقیمانده‌ی دامنه‌ی تغذیه
 9. توان مصرفی

شاخص‌های کارایی دامین یک تغذیه:

 1. شماره ‌Bay
 2. شیار اول تغذیه
 3. وضعیت Throttle دامنه‌ی ۱
 4. نام ماژول
 5. وضعیت ماژول
 6. توان مصرفی
 7. حداکثر توان مصرفی
 8. حداقل توان مصرفی
 9. سیکل‌های پردازنده
 10. وضعیت Throttle
 11. قابلیت تغذیه
 12. استاتیک/اندازه گیری شده

شاخص‌های کارایی دامین دو تغذیه:

 1. شماره ‌Bay
 2. شیار اول تغذیه
 3. وضعیت Throttle دامنه‌ی ۲
 4. نام ماژول
 5. وضعیت ماژول
 6. توان مصرفی
 7. حداکثر توان مصرفی
 8. حداقل توان مصرفی
 9. سیکل‌های پردازنده
 10. وضعیت Throttle
 11. قابلیت تغذیه
 12. استاتیک/اندازه گیری شده

شاخص‌های کارایی فن‌های تغذیه:

 1. وضعیت وجود فن
 2. سلامت فن
 3. تعداد فن‌ها
 4. درصد سرعت فن
 5. متوسط سرعت فن
 6. وضعیت کنترلر فن
 7. چراغ خطای فن

Ibm Blade.‌power.fa

دمنده‌ها(‌Blower)

اطلاعات سخت‌افزاری:

 1. شماره‌ی Bay
 2. تولیدکننده
 3. شماره‌ی FRU
 4. نسخه‌ی سخت‌افزار
 5. شماره‌ی قطعه
 6. سریال FRU

اطلاعات میان‌افزاری:

 1. شماره‌ی Bay
 2. وضعیت وجود دمنده
 3. نسخه‌ی میان‌افزار

شاخص‌های کارایی:

 1. سرعت دمنده
 2. وضعیت دمنده
 3. سرعت دمنده
 4. وضعیت کنترلر دمنده
 5. چراغ خطای دمنده

Ibm Blade.‌blower.view.fa

ماژول‌های مدیریتی

اطلاعات سخت‌افزاری:

 1. شماره‌ی Bay
 2. تولیدکننده
 3. شماره‌ی FRU
 4. نسخه سخت افزار
 5. شماره‌ی قطعه
 6. سریال FRU
 7. وضعیت وجود ماژول مدیریتی
 8. آدرس IP ماژول مدیریتی
 9. اولیه یا ثانویه؟
 10. سلامت ماژول مدیریتی

اطلاعات میان‌افزاری:

 1. نام میان‌افزار
 2. شناسه‌ی Build
 3. شماره‌ی نسخه
 4. نسخه سخت افزار
 5. نام فایل
 6. زمان Build

Ibm Blade.‌managment.view.fa

سینی مالتی مدیا:

اطلاعات سخت‌افزاری:

 1. تولیدکننده
 2. شماره‌ی FRU
 3. نسخه سخت افزار
 4. شماره‌ی قطعه
 5. سریال FRU

پروتکل‌های ارتباطی:

 • SNMP V1, V2, V3
سرورهای فیزیکی
HPE ServerCisco UCSHPE Blade ServerIBM Blade Server
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.