Enlanguage icon
×
محصولات
خدمات
منابع
درباره ما
IBM HTTP Server backgroundIBM HTTP Server
IBM HTTP Server backgroundIBM HTTP Server
وب سرورها
NginxApache HTTP ServerIIS ServerIBM HTTP Server

مانیتورینگ IBM HTTP Server

 وب‌سرورهای IBM جزء رایج‌ترین وب‌سرورهایی است که توسط بسیاری از سرویس‌دهنده‌های سازمانی به خصوص بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. سامانه مانیتورینگ معین قابلیت مانیتورینگ شاخص‌های مهمی از وب سرور IBM مانند زمان پاسخ‌ وب‌سرور، آمار Workerهای آزاد و مشغول، تعداد کل درخواست‌ها به وب سرور، گذردهی وب سرور، نرخ‌ درخواست‌ها به وب سرور و ... را دارد.

Overview Fa

مانیتورینگ وب سرور IBM HTTP Server شامل موارد زیر است:

 1. زمان پاسخ سرور
 2. تعداد کل درخواست‌ها
 3. متوسط نرخ داده‌ی درخواست‌ها
 4. متوسط میزان استفاده از پردازنده
 5. تعداد Workerها
 6. متوسط نرخ درخواست‌ها
 7. تعداد Workerهای مشغول
 8. تعداد Workerهای Idle
 9. کل داده‌های‌ انتقال یافته
 10. درصد Workerهای مشغول
 11. درصد Workerهای Idle
 12. متوسط زمان پردازش هر درخواست
 13. نرخ درخواست‌ها
 14. متوسط میزان استفاده از پردازنده در دوره گذشته
 15. متوسط بار وب سرور در یک دقیقه
 16. متوسط اندازه داده‌‌ی هر درخواست
 17. تعداد ارتباطات جاری
 18. تعداد ارتباطات Async در وضعیت Writing
 19. تعداد ارتباطات Async در وضعیت Keep Alive
 20. تعداد ارتباطات Async در وضعیت Closing
 21. تعداد Processها
 22. زمان روشن شدن
 23. دسترس‌پذیری
 24. نسخه وب سرور

Kpis Fa

وب سرورها
NginxApache HTTP ServerIIS ServerIBM HTTP Server
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵