IBM Security Directory Server(ISDS) backgroundIBM Security Directory Server(ISDS)
IBM Security Directory Server(ISDS) backgroundIBM Security Directory Server(ISDS)
ابزارهای امنیتی و شبکه
IBM Security Directory Server(ISDS)DNSMicrosoft ExchangeAxigenPostfixISAMMicrosoft Active Directory

IBM Security Directory Server(ISDS)

سرور IBM Security Directory ابزاری به منظور ذخیره‌ی اطلاعات Directory با استفاده از پایگاه‌‌داده IBM DB2 است. این ابزار از نظر کارکرد مشابه Active Directory شرکت مایکروسافت است. سامانه مانیتورینگ معین قابلیت مانیتورینگ این Directory Server را دارد. شاخص‌های متنوعی از وضعیت دیسک‌ها، وضعیت سرور، آمار درخواست‌ها، تراکنش‌ها، cache و ... توسط معین جمع‌آوری می‌شود. جزییات شاخص‌های این سرور در ادامه ارایه ‌شده است.

اطلاعات کلی:

 1. نام سرور ISDS
 2. شناسه‌ی سرور ISDS
 3. شماره پورت
 4. نسخه ISDS
 5. سرور Backend
 6. نسخه‌ی Audit
 7. نام سرویس LDAP
 8. شماره پورت SSL
 9. حد تعداد Entryها
 10. حد زمان پردازش درخواست
 11. نحوه‌ی Dereferencing
 12. نام سازنده
 13. نسخه‌ی سازنده
 14. نام Sub Schema
 15. نام SASL Digest Realm
 16. نسخه‌های LDAP قابل پشتیبانی
 17. لیست Naming Context
 18. لیست Naming Contextهای پیکربندی شده

ظرفیت دیسک‌ها و اطلاعات سیستم‌عامل:

 1. ظرفیت دیسک آزاد برای پایگاه داده
 2. ظرفیت دیسک استفاده شده توسط پایگاه داده
 3. درصد ظرفیت دیسک استفاده شده توسط پایگاه داده
 4. سیستم عامل میزبان
 5. ظرفیت کل دیسک پایگاه داده

شاخص‌های کلی:

 1. زمان روشن شدن سرور
 2. زمان سرور
 3. تعداد Threadهای سرور
 4. تعداد Threadهای در حال ارسال
 5. تعداد Threadهای در حال دریافت
 6. تعداد ارتباطات جاری
 7. تعداد کل ارتباط
 8. نرخ ارتباطات
 9. تعداد ردیف‌های ارسال شده
 10. نرخ ردیف‌های ارسال شده توسط سرور
 11. قابلیت Bypass کردن پردازش Alias
 12. تعداد ارتباطات SSL
 13. تعداد ارتباطات TLS
 14. نرخ ارتباطات SSL
 15. نرخ ارتباطات TLS
 16. دسترس پذیری
 17. زمان پاسخ

شاخص‌های Server:

 1. تعداد درخواست‌ها
 2. تعداد درخواست‌های انجام شده
 3. نرخ درخواست‌ها
 4. نرخ درخواست‌های انجام شده
 5. تعداد درخواست‌های در حال انجام
 6. تعداد درخواست‌های جستجو
 7. تعداد درخواست‌های جستجوی انجام شده
 8. نرخ درخواست‌های جستجو
 9. نرخ درخواست‌های جستجوی انجام شده
 10. تعداد درخواست‌های Bind
 11. تعداد درخواست‌‌های Bind انجام شده
 12. نرخ درخواست‌های Bind
 13. نرخ درخواست‌‌های Bind انجام شده
 14. تعداد درخواست‌های Unbind
 15. تعداد درخواست‌‌های UnBind انجام شده
 16. نرخ درخواست‌های Unbind
 17. نرخ درخواست‌‌های UnBind انجام شده
 18. تعداد درخواست‌های افزودن
 19. تعداد درخواست‌های افزودن انجام شده
 20. نرخ درخواست‌های افزودن
 21. نرخ درخواست‌های افزودن انجام شده
 22. تعداد درخواست‌های حذف
 23. تعداد درخواست‌های حذف انجام شده
 24. نرخ درخواست‌های حذف
 25. نرخ درخواست‌های حذف انجام شده
 26. تعداد درخواست‌های اصلاح RDN
 27. تعداد درخواست‌های انجام شده‌ی اصلاح RDN 
 28. نرخ درخواست‌های اصلاح RDN
 29. نرخ درخواست‌های انجام شده‌ی اصلاح RDN
 30. تعداد درخواست‌های اصلاح
 31. تعداد درخواست‌های اصلاح انجام شده
 32. تعداد درخواست‌های مقایسه
 33. تعداد درخواست‌های مقایسه انجام شده
 34. تعداد درخواست‌های Abandon
 35. تعداد درخواست‌های Abandon انجام شده
 36. تعداد درخواست‌های Extended
 37. تعداد درخواست‌های Extended انجام شده
 38. تعداد درخواست‌های نامشخص
 39. تعداد درخواست‌های نامشخص انجام شده 
 40. تعداد درخواست‌های در وضعیت Deadlock
 41. تعداد درخواست‌های منتظر در Deadlock Detector
 42. حداکثر تعداد درخواست‌های منتظر در Deadlock Detector
 43. درخواست‌های مجدد به واسطه‌ی Deadlock 
 44. تعداد تراکنش‌های درخواست شده
 45. تعداد تراکنش‌های انجام شده
 46. نرخ تراکنش‌های درخواست
 47. نرخ انجام تراکنش‌ها
 48. تعداد تراکنش‌های درخواست Commit
 49. تعداد تراکنش‌های Commit انجام شده
 50. تعداد تراکنش‌های درخواست Rollback
 51. تعداد تراکنش‌های Rollback انجام شده
 52. تعداد تراکنش‌های Prepare Operations
 53. تعداد تراکنش‌های Prepare Operations انجام شده
 54. تعداد تراکنش‌های Prepare Operation منتظر برای Commit/Rollback
 55. تعداد Threadهای در دسترس برای Workها
 56. تعداد Workهای در صف
 57. حداکثر اندازه‌ی طول صف
 58. تعداد تراکنش‌های بسته‌شده به صورت خودکار 
 59. دفعات اجرای Automatic Connection Cleaner

شاخص‌های کارایی Cache:

 1. تعداد المان‌های موجود در Cache
 2. حداکثر تعداد مجاز المان‌ها در Cache
 3. تعداد دفعات موفقیت خواندن از Cache
 4. تعداد دفعات عدم موفقیت خواندن از Cache
 5. درصد موفقیت استفاده از Cache
 6. تعداد المان‌های موجود در Filter Cache
 7. حداکثر تعداد مجاز المان‌ها در Filter Cache 
 8. تعداد دفعات موفقیت خواندن از Filter Cache 
 9. تعداد دفعات عدم موفقیت خواندن از Filter Cache
 10. درصد موفقیت استفاده از Filter Cache
 11. حداکثر المان‌های قابل افزودن یک جستجو در Filter Cache
 12. فعال بودن ACL Cache
 13. حداکثر تعداد مجاز المان‌ها در ACL Cache
 14. حداکثر تعداد مجاز گروه‌ها در Cache 
 15. حداکثر تعداد مجاز اعضای گروه در Cache
 16. تعداد گروه‌ها در Cache
 17. دفعات موفقیت خواندن گروه‌ها از Cache
 18. دفعات عدم موفقیت خواندن گروه‌ها از Cache
 19. درصد موفقیت استفاده از Group Cache 
 20. مقدار حافظه‌ی Attribute Cache
 21. مقدار حافظه‌ی Attribute Cache پیکربندی شده

پروتکل‌های ارتباطی:

 • LDAP
ابزارهای امنیتی و شبکه
IBM Security Directory Server(ISDS)DNSMicrosoft ExchangeAxigenPostfixISAMMicrosoft Active Directory
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.