VCenter backgroundVCenter
VCenter backgroundVCenter
ابزار‌های مجازی‌ساز
DockerVCenterESXi

VCenter

VMware vCenter یکی از محبوب‌ترین ابزارهایی است که سازمان‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات  فناوری اطلاعات برای مدیریت میزبان‌های ماشین‌های مجازی (ESXi Host) استفاده می‌کنند. سامانه معین قابلیت مانیتورینگ شاخص‌های کارایی اجزای  ESXiها در vCenter، اینترفیس‌های شبکه، ماشین‌های مجازی، دیسک و فضای داده را دارد. 

V Center.overview.fa

شاخص‌های کارایی و پارامترهای Vcenter قابل مانیتور توسط معین عبارتند از:

 1. تعداد مراکز داده
 2. تعداد میزبان‌های ماشین‌های مجازی
 3. تعداد کل ماشین‌های مجازی
 4. ماشین‌های مجازی روشن
 5. ماشین‌های مجازی خاموش

میزبان ESXi :

 1. میزان استفاده از پردازنده میزبان ماشین مجازی
 2. میزان استفاده از کلاک پردازنده میزبان ماشین مجازی
 3. درصد حافظه‌ی استفاده شده‌ی میزبان ماشین مجازی
 4. گذردهی دیسک‌های میزبان ماشین مجازی
 5. گذردهی شبکه میزبان ماشین مجازی
 6. کل حافظه‌ی میزبان ماشین مجازی
 7. حافظه‌ی استفاده‌ شده‌ی میزبان ماشین مجازی
 8. مدل سرور میزبان ماشین مجازی
 9. نام مرکز داده
 10. تعداد کل ماشین‌های مجازی در میزبان ماشین مجازی
 11. ماشین‌های مجازی روشن در میزبان ماشین مجازی
 12. ماشین‌های مجازی خاموش در میزبان ماشین مجازی
 13. زمان روشن شدن میزبان ماشین مجازی
 14. نسخه
 15. وضعیت روشن بودن میزبان ماشین مجازی
 16. تعداد هسته‌های پردازنده میزبان ماشین مجازی
 17. مدل پردازنده‌ی میزبان ماشین مجازی
 18. تعداد Threadهای میزبان ماشین مجازی
 19. سرعت پردازنده‌ی میزبان ماشین مجازی
 20. تعداد پردازنده‌های میزبان ماشین مجازی
 21. وضعیت ارتباطی

V Center.vm Host.fa

Thread های CPU :

 1. نام Thread
 2. میزان استفاده از پردازنده‌ی Thread

ماشین‌های مجازی :

 1. نام
 2. وضعیت روشن بودن
 3. تعداد هسته‌های پردازنده‌ی اختصاص یافته
 4. کل حافظه‌ی تخصیص‌یافته
 5. میزان استفاده از پردازنده‌
 6. میزان استفاده از کلاک پردازنده
 7. درصد حافظه‌ی استفاده شده
 8. زمان روشن شدن
 9. گذردهی دیسک‌
 10. گذردهی شبکه
 11. سیستم عامل
 12. حداکثر تأخیر دیسک
 13. نام میزبان ماشین مجازی

V Center.vm.fa

اینترفیس‌های شبکه:

 1. نام
 2. سرعت
 3. آدرس فیزیکی
 4. نرخ دریافت
 5. نرخ ارسال
 6. نرخ دریافت بسته
 7. نرخ ارسال بسته
 8. نام میزبان ماشین مجازی

V Center.interface.fa

دیسک:

 1. نام
 2. نرخ نوشتن در دیسک
 3. نرخ خواندن از دیسک
 4. متوسط تأخیر دیسک
 5. متوسط تأخیر خواندن از دیسک
 6. متوسط تأخیر نوشتن در دیسک
 7. تعداد Resetهای گذرگاه دیسک
 8. تعداد دستورات ناتمام دیسک
 9. متوسط دفعات خواندن از دیسک
 10. متوسط دفعات نوشتن در دیسک
 11. وضعیت دیسک
 12. مسیر LUN
 13. نام میزبان ماشین مجازی

V Center.disk.fa

فضای داده:

 1. نام
 2. نوع
 3. وضعیت
 4. ظرفیت آزاد فضای داده
 5. ظرفیت کل فضای داده
 6. ظرفیت استفاده شده فضای داده
 7. درصد ظرفیت استفاده شده فضای داده
 8. درصد ظرفیت آزاد فضای داده
 9. نرخ خواندن از فضای داده
 10. نرخ نوشتن در فضای داده
 11. تأخیر خواندن از فضای داده
 12. تأخیر نوشتن در فضای داده
 13. نام میزبان ماشین مجازی

V Center.data Store.fa

پروتکل‌های ارتباطی:

 • REST

 

ابزار‌های مجازی‌ساز
DockerVCenterESXi
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵
تمامی حقوق برای شرکت فناوری اطلاعات بهپایا محفوظ است.