Enlanguage icon
×
محصولات
خدمات
منابع
درباره ما
Kibana backgroundKibana
Kibana backgroundKibana
ابزارهای تحلیل داده
KibanaNiFiApache SparkApache Hadoop HDFSApache Hadoop Yarn

مانیتورینگ Kibana

کیبانا ابزاری رایگان برای نمایش داده‌های Elasticsearch و هدایت و راهبری پشته Elastic‌ است. سامانه مانیتورینگ معین قابلیت مانیتورینگ این عضو از پشته ELK را دارد و شاخص‌های سلامت کیبانا، آمار درخواست‌ها و ارتباطات، زمان پاسخ، حافظه‌ی استفاده شده و شاخص‌های نمونه‌های کیبانا را ارایه می‌کند. در ادامه لیستی از شاخص‌های کارایی این ابزار ارایه می‌شود.

Kibana.overview.fa

شاخص‌های کلی:

 1. وضعیت Kibana
 2. تعداد کل درخواست‌ها
 3. تعداد اتصالات همزمان
 4. بیشترین زمان پاسخ
 5. تعداد نمونه‌های KIBANA
 6. حافظه‌ی مصرف شده
 7. کل حافظه
 8. درصد حافظه‌ی مصرفی

Kibana.kpi.fa

شاخص‌های هر نمونه از Kibana:

 1. ارائه لیستی از نمونه‌ها
 2. وضعیت
 3. میانگین بار
 4. بار سیستم –  یک دقیقه
 5. بار سیستم – ۵ دقیقه
 6. بار سیستم – ۱۵ دقیقه
 7. ارتباطات همزمان
 8. تأخیر حلقه رخداد
 9. حافظه‌ی Heap 
 10. مقدار حافظه
 11. بیشترین زمان پاسخ
 12. میانگین زمان پاسخ
 13. تعداد درخواست‌ها
 14. حافظه آزاد سیستم عامل
 15. زمان روشن شدن

Kibana.instance.fa

Kibana.instance.view.fa

پروتکل‌های ارتباطی:

 • REST
ابزارهای تحلیل داده
KibanaNiFiApache SparkApache Hadoop HDFSApache Hadoop Yarn
آدرس
تهران، خیابان آزادی، خیابان صادقی (جنب دانشگاه صنعتی شریف)، بن بست دوم، پلاک ۸، طبقه سوم، کد پستی ۱۴۵۸۸۴۶۱۵۵